Profesjonalne usługi czyszczące - wysokociśnieniowe

  • Anti-Graffiti System
  • Biulding Protection System
  • Tensid Cleaning System

Certyfikaty

 

Stosowane przez nas preparaty posiadają wymagane polskimi przepisami aprobat i atesty dopuszczające je do stosowania w naszym kraju, jak też certyfikaty jakości oraz pozytywne opinie różnych instytutów.

ISO (International Organization for Standardization):

PZH (Państwowy Zakład Higieny) w Warszawie:

ITB (Instytut Techniki Budowlanej):

IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów):

ASP (Akademia Sztuk Pięknych) w Krakowie:

IOŚ (Instytut Ochrony Środowiska) w Warszawie: