Profesjonalne usługi czyszczące - wysokociśnieniowe

  • Anti-Graffiti System
  • Biulding Protection System
  • Tensid Cleaning System

O systemie

 

Jesteśmy wykonawcą systemu AGS® (Anti-Graffiti System) opartego na technologii i produktach szwedzkiej firmy TRION TENSID AB, który obejmuje:

Chemiczne czyszczenie graffiti z powierzchni niezabezpieczonych

Chemiczne usuwanie graffiti z powierzchni która nie była zabezpieczona polega na pokryciu zabrudzonej powierzchni odpowiednim środkiem AGS® (w zależności od rodzaju podłoża i farby użytej do graffiti), a następnie gorąco-wodnym płukaniu pod odpowiednim ciśnieniem.

Preparaty AGS® charakteryzują się wydłużonym czasem reakcji, dzięki czemu możliwe jest zlikwidowanie graffiti w sposób nienaruszający podłoża, na którym zostało wykonane. Żelowa konsystencja, pozwala aplikować je na pionowych powierzchniach bez ryzyka spłynięcia lub przedwczesnego odparowania. Wszystkie środki są bezpieczne dla użytkownika i w pełni ekologiczne - wszystkie posiadają atesty PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. Ponadto są bezpieczne dla czyszczonych materiałów - zastosowane w preparatach związki chemiczne eliminują bądź znacznie ograniczają niepożądane reakcje chemiczne z czyszczonymi powierzchniami, co pozwala stosować je na delikatnych, kosztownych materiałach, w tym również na obiektach zabytkowych.

Chemiczne usunięcie graffiti, ułatwia pomalowanie powierzchni (w przypadku gdy efekt czyszczenia nie przyniósł zadowalającego rezultatu). Zamalowanie nie usuniętego graffiti nastręcza dużo kłopotu i w większości przypadków wymaga kilkakrotnego pokrywania go farbą. Zwykłe zamalowanie bohomazów jest również nieuzasadnione technologicznie (zwłaszcza na powierzchniach dyfuzyjnych), gdyż zamalowane graffiti stanowi skuteczną przeszkodę dla naturalnego "oddychania" tynku doprowadzając w efekcie do jego szybkiej degradacji.

Rozróżnia się trzy grupy - procesy chemicznego czyszczenia graffiti:

Kolejnym etapem po chemicznym usunięciu graffiti powinno być zabezpieczenie powierzchni przed kolejnymi malowidłami, które umożliwia ich zmycie za pomocą gorącej wody.

Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti

Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti polega na pokryciu fragmentu elewacji (na całej szerokości budynku do wysokości około 3-4m) preparatem AGS®, który nakłada się w kilku warstwach, dzięki czemu uzyskuje się trwałą i prawie niewidoczną, zmywalną powłokę ochronną, która izoluje powierzchnię elewacji od wszelkich zabrudzeń. Dzięki tej powłoce każde zabrudzenie (atmosferyczne, komunikacyjne, czy wykonane farbą, lakierem w aerozolu graffiti), nie wiąże się ze strukturą materiału elewacyjnego lecz utrzymuje się na wierzchniej warstwie powłoki ochronnej i usuwane jest wraz z nią w 100% przy zastosowaniu płukania wodą pod ciśnieniem o odpowiednio dobranej wysokiej temperaturze. Po pracach związanych z usuwaniem graffiti lub zwykłego zabrudzenia, należy w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności powłoki ponownie nałożyć 1 lub 2 warstwy zabezpieczenia (w miejscu przeprowadzonego czyszczenia).

Zabezpieczenie AGS® może być również stosowane do ochrony przed graffiti innych powierzchni jak np. ogrodzenia, mury oporowe, wiadukty, okładziny kamienne i ceramiczne, elementy elewacyjne z blachy malowanej przemysłowo, kosztowne tablice reklamowe itp.

Niewątpliwą zaletą zabezpieczenia środkami AGS® jest długi, określony i GWARANTOWANY - 7-letni okres trwałości, który w praktyce wynosi kilkanaście lat. Oznacza to, że przez ten czas nie zmienią się ich właściwości i będą w 100% skuteczne.

Środki te, tworząc warstwą konserwacyjną, zachowują w pełni paroprzepuszczalność (oddychanie) pokrytych materiałów, stanowiąc jednocześnie typową hydrofobizację (ograniczenie dostępu wilgoci), przez co mogą być wykorzystywane do ochrony hydrofobowej na powierzchniach np. północnych i zachodnich ścianach budynków, narażonych na wilgoć, ograniczając jednocześnie rozwój mikro-organizmów (glony i mchy). Spełniają funkcje przeciwpożarowe (są niepalne), mogą być stosowane we wnętrzach, w tunelach metra itp. Zastosowany w nich filtr "UV" utrwala i przedłuża pierwotną kolorystykę zabezpieczonego materiału. Oprócz skutecznego usunięcia graffiti, umożliwiają zmycie zabrudzeń komunikacyjno-atmosferycznych, co pozwala na utrzymywanie obiektu w czystości, oddalając w czasie kosztowny remont. Walory te przedłużają trwałość powierzchni, co przekłada się na wymierne oszczędności eksploatacyjne.

Usuwanie graffiti z powierzchni zabezpieczonych systemem AGS

Usuwanie graffiti z powierzchni zabezpieczonych jest dużo łatwiejsze niż z powierzchni niezabezpieczonych. W dodatku usługa jest kilkukrotnie tańsza, dlatego warto już dziś pomyśleć o zabezpieczeniu powierzchni preparatem AGS®.

Usuniecie graffiti z powierzchni zabezpieczonej polega na zmyciu farby przy użyciu gorącej wody pod odpowiednim ciśnieniem. Po takim działaniu następuje ponowne nałożenie warstwy zabezpieczającej dającej 7-letnią gwarancję funkcjonowania.

Producent preparatów AGS® działa na rynku od 1983 roku i zdobył sobie renomę czołowego w Europie systemu zabezpieczania powierzchni przed graffiti na bazie mikrowosków, a także usuwania istniejących malunków i napisów przy spełnieniu wszelkich wymagań ochrony środowiska. Firma posiada bogate referencje z całego świata potwierdzające skuteczność tego systemu. Produkty AGS® są stosowane do zabezpieczania między innymi takich budynków jak Katedra Notre Dame, Muzeum British Heritage, najdłuższy w Europie most Dania - Szwecja, oraz wiele innych obiektów na świecie i w Polsce.

AGS® - Anti-Graffiti System - charakteryzuje się dwoma kierunkami działań wzajemnie się uzupełniającymi:

Preparaty mają zastosowanie zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz.

Najistotniejszym aspektem technologii jest zabezpieczanie powierzchni przed graffiti objęte 7-letnią gwarancją, gdyż działania te mają uzasadnienie w zdecydowanie mniejszych kosztach usuwania zabrudzenia i dają 100% pewność uzyskania tego efektu.